Jeg lægger vægt på

  • Ærlighed mellem børnepasser og forældre.
  • At tage udgangspunkt i det enkelte barn, og give barnet en tryg og rolig hverdag.
  • At lære sociale færdigheder,  både i forhold til egen aldersgruppe, men også på tværs af alder og køn.
  • At være ude i naturen så meget som muligt.
  •  At gøre barnet Børnehaveklar (selvhjulpenhed, social klar).